“Мод тарих өдөр”-ийг тэмдэглэн өнгөрүүллээ

Засгийн газрын 2010 оны 172 дугаар тогтоол, “Мод тарих тухай” Ерөнхийлөгчийн зарлигийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэн, 10-р сарын 08-ны өдөр “Мод тарих өдөр”-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлж, байгууллагын эзэмшлийн талбайд жимсний мод 80 бутыг тарьж, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэн ажиллалаа.
 Мөн мод тарих үйлст төрийн албан хаагчдын идэвхи оролцоог нэмэгдүүлэн, байгууллагын эзэмшлийн талбай болон ойр орчмын хог хаягдалыг цэвэрлэж, орчныг бохирдуулж буй хүчин зүйлсийг бууруулж ажиллалаа.

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment