ХАВДАРТАЙ ТЭМЦЭХ 14 ХОНОГИЙН АЯН ЭХЭЛЛЭЭ

   “Хөх, умайн хүзүүний хорт хавдрын эрт илрүүлэлтийн хөтөлбөрийг эрчимжүүлье” уриан дор хавдартай тэмцэх 14 хоногийн аян эхэллээ.
Дэлхий дахинаа жилд 14,1 сая хүн шинээр хорт хавдраар өвчилж, 8,2 сая хүн хорт хавдрын улмаас нас барж байгаа ба хорт хавдрын өвчлөл, нас баралтын талаас илүү хувь нь хөгжиж буй болон буурай хөгжилтэй орнуудад бүртгэгдэж байна.
Манай оронд жилд 5000 гаруй хорт хавдар бүртгэгдэж байгаагийн 75 хувь нь хожуу буюу хорт хавдрын өвчний 3,4-р шатандаа оношлогдож байна.
ХСҮТ-ийн сүүлийн 3 жилийн тайлангаас харахад умайн хүзүүний эрт илрүүлгийн хамрагдалтын хувь 2012 онд 41 хувь (75046), 2013 онд 43 хувь (65810), 2014 онд 32 хувь (71636)-тай байсан бол 2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар эрт илрүүлгийн үзлэгийн хамрагдалт дунджаар 21.4 хувьтай (37976) болж эрт илрүүлэг үзлэгийн хамралт буурч байна.
Мөн хөх, умайн хүзүүний хорт хавдрын эрсдэлт хүчин зүйлсээс сэргийлэх, хавдрыг эрт үед нь илрүүлж, эмчлэх боломж болон эрт илрүүлэг үзлэгийн ач холбогдолын талаарх олон нийтийн мэдлэг хангалтгүй байгаатай холбоотой. Иймд улсын хэмжээнд “Хөх, умайн хүзүүний хорт хавдрын эрт илрүүлэлтийн хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх зайлшгүй шаардлагатай байна.
Монгол Улсын Засгийн газрын 2001 оны аравдугаар сарын 3-ны өдрийн 224 тоот тогтоолын дагуу жил бүрийн арваннэгдүгээр сарын эхний 14 хоногт “Хавдартай тэмцэх 14 хоногийн аян”-ыг зохион байгуулж ирсэн. Энэ жилийн аяныг “Хөх, умайн хүзүүний хорт хавдрын эрт илрүүлэлтийн хөтөлбөрийг эрчимжүүлье” уриан дор ХААН банк, Авто Тээврийн Үндэсний Төвтэй хамтран хөх, умайн хүзүүний хорт хавдраас урьдчилан сэргийлэх, хорт хавдрын эрт илрүүлэг үзлэгийн ач холбогдлын талаар олон нийтэд мэдээллийг хүргэж эхлээд байна.

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment