Хамтын ажиллагаа

     Эрүүл мэндийн салбарын гадаад харилцааг өргөжүүлэх, хамтын ажиллагааг сайжруулах, эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнийг чадавхижуулах зорилгоор АНУ-ын Монтана их сургуулийн “BIOREGIONS” хөтөлбөрийн “Эрүүл мэндийн баг”-тай хамтран “Эрүүл мэндийн ажилтныг чадавхижуулах” сургалтыг 06-р сарын 18 – 20-ний өдрүүдэд амжилттай зохион байгууллаа.
Сургалтанд ЭМГ-ын болон АНЭ-ийн эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэнгүүд, сум, өрхийн ЭМТ, СДЭ-ийн сургалтын арга зүйч, багийн эмч зэрэг нийт 87 хүн хамрагдлаа.
Мөн сургалтын үеэр “BIOREGIONS” хөтөлбөрийн “Эрүүл мэндийн баг”-ийнханд АНЭ-ийн үйл ажиллагааг танилцууллаа.


Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment