Дэлхийн замын аюулгүй байдлыг сайжруулах тухай НҮБ-ийн Ерөнхий Ассамблейн тогтоолPrint Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment