"Таны ажлыг бид дэмжье" МСС-ны мэргэжилтнүүдийн сургалтын материал

ЗГХА-ЭМГ-ын Эрүүл мэндийг дэмжих хэлтэсээс зохион байгуулсан сургалтанд тавигдсан МСС-ны мэргэжилтнүүдийн 2010 оны үйл ажиллагааны товч тайланг та бүхэнд хүргэж байна.
Энэхүү тавигдсан тайланг татаж авч үйл ажиллагаандаа хэрэглэхийг зөвлөж байна.

Анхаарах зүйл: Мэдээлэлд хандалт хийгээгүй 7 хоногт мэдээлэл устах болно гэдгийг анхаарна уу. Идэвхитэй татацгаагаарай.
http://share.gogo.mn/2paYIL6ELT36331305595846/iltgel.rar

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment