Аймгийн "Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанарын хөтөлбөр" гарлаа

Эрүүл мэндийн салбарыг 2006-2015 онд хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөө, Эрүүл мэндийн сайдын 2007 оны 275, 2008 оны 176, 2010 оны 225 дугаар тушаалыг орон нутагт хэрэгжүүлэх үүднээс аймгийн  "Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанарын хөтөлбөр"-ийг гаргалаа. /Хөтөлбөрийг татаж авахыг хүсвэл зурган дээр нь дарж татаж авна уу/

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment