Эрүүл мэндийн газрын даргын 77 тоот тушаал

Монгол улсын "Ариун цэврийн тухай хууль", Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2010 оны 63-р зарлиг, Эрүүл мэндийн сайдын 2011 оны 160 тоот тушаалыг хэрэгжүүлэх үүднээс "Эрүүл ногоон орчин аян"-ыг зарлан хэрэгжүүлж байна. Тушаалын дэлгэрэнгүйтэй танилцна уу.Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment