МОНГОЛ УЛСЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

Монгол улсын эрүүл мэндийн тухай хууль 2011 оны 05 сарын 05-ны өдөр УИХ-аар орж батлагдсан билээ. Эрүүл мэндийн тухай шинэчлэгдсэн хуулийг татаж авахаар болон шууд үзэхээр байрлууллаа.

Татаж авах бол ЭНД дарж татаж авна уу

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment