Булган аймгийн Эрүүл мэндийн салбарын 2011 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан

 Булган аймгийн Эрүүл мэндийн салбарын 2011 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайланг мэдээллээ. 
 

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment