Нийгмийн эрүүл мэндийн магистрын хөтөлбөр хэрэгжиж байна

Монголын Мянганы сорилтын сангийн Эрүүл мэндийн төсөл, Монгол Улсын Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Их Сургууль, АНУ-ын Жорж Вашингтоны их сургуулийн хамтарсан гэрээгээр Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны их сургуулийн Нийгмийн эрүүл мэндийн сургуульд Нийгмийн эрүүл мэндийн магистр бэлтгэх тэтгэлэгт хөтөлбөрийг 2011 оны 07 сарын 01-ээс 15 сарын хичээлийн модултайгаар хэрэгжүүлж байна.
Уг сургалтанд Нийслэл болон 21 аймгийн нийт 36 магистрант суралцаж байна. Суралцах хугацаандаа олж авсан мэдлэгтээ түшиглэн орон нутагт тулгамдаж буй нийгмийн эрүүл мэндийн судалгааны ажлыг зохион байгуулж магистрын зэрэг хамгаалах юм.

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment