ММСС-ийн Эрүүл мэндийн төслийн баг Булган аймагт ажиллаа

ММСС-ийн Эрүүл мэндийн төслийн баг Булган аймагт ажиллаа. Тус газар ажиллахдаа эрүүл мэндийн төслөөс санхүүжсэн сургалтын тайлан, төслийн шугамаар хэрэгжсэн компанит ажил, тоног төхөөрөмжийн хуваарьлалтыг шалгаж ажиллаа. Төлөөлөгчдөд танилцуулсан илтгэлийг тавьж байна. Та /play/ хийж тоглуулна уу


Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment