“Халдварт шар өвчин-Хүүхэд” хэлэлцүүлэг боллоо


 Аймгийн ЗДТГ-ын Иргэний танхимд “Халдварт шар өвчин-Хүүхэд” хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа. Хэлэлцүүлэгт аймгийн  Хүүхдийн төлөө хэлтэс, ЭМГ, МХГ, Булган сумын ЗДТГ, Ерөнхий боловсролын I,II дугаар 11 жилийн сургуулийн эмч нар, нийгмийн ажилтан, Хүүхдийн оролцооны удирдах зөвлөл,  Скаутын  хүүхдүүд, Сайн дурын туслагч, баг хорооны хэсгийн ахлагч нар оролцож Булган аймагт гарч байгаа вирусны гепатит өвчнийг бууруулах арга хэмжээний талаар хэлэлцэж, шийдвэр гаргагчид, иргэд, эцэг эхчүүд, хүүхдүүдэд уриалга гаргалаа.  

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment