Ажлын байранд эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллагуудын холбоо байгуулагдлаа


Эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллагуудын нөхөрсөг уулзалт ярилцлагыг ЭМГ-ын сургалтын танхимд хийлээ. Уулзалт ярилцлагыг  НЭМХ-ээс зохион байгуулав. ЭМГ-ын дарга С.Нарантуяа байгууллагын төлөөлөгч нарын санал, хүсэлтийг хүлээн авч ажил үйлчилгээнд тусган, хамтран ажиллаж, хамтдаа байхыг ураиллаа.  Уулзалтанд “ Ажлын байранд  эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллагуудын үндэсний холбоо”- ны гишүүн аймгийн НДХ-ийн мэргэжилтэн Б.Болормаа, 16 байгууллагын төлөөлөгчид оролцсон байна. Уулзалт ярилцлагын үеэр  “Ажлын байранд  эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллагуудын үндэсний холбоо”-ны аймгийн салбар зөвлөл, хяналтын зөвлөлийг байгууллаа. Салбар зөвлөлийг 9 хүнийг бүрэлдэхүүнтэй байгуулж, аймгийн хяналтын зөвлөлд Цагдаагийн хэлтсийн дарга хурандаа  Ж.Наран, Онцгой байдлын газрын орлогч, хяналтын тасгийн дарга дэд хурандаа Я.Алтанхундага, МХГ-ын хөдөлмөрийн  хяналтын улсын байцаагч Д.Эрдэнэбаяр нарыг сонгосон байна. 


Нөхөрсөг уулзалтаас "Булган аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс"  бусад агентлаг, байгууллагад хандаж уриалга гаргасныг танилцуулж байна

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment