Булган аймгийн Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг сайжруулах дэд хөтөлбөр

Булган аймгийн засаг даргын 2011 оны А/227-р захирамжаар Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг сайжруулах дэд хөтөлбөрийг батлагдан гарсаныг татаж авахаар тавьлаа.
Захирамжийг ЭНД дарж татаж авна уу

ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖИЙН ХЭЛТЭС

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment