Нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгуулах журам

Эрүүл мэндийн сайдын 2008 оны 224-р тушаалд иргэдэд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг ойртуулж тэгш хүртээмжтэй зорилгоор  Эрүүл мэндийн байгууллагууд нь сар бүрийн эхний долоо хоногийн "Пүрэв" гаригт "Нээлттэй хаалганы өдөр"-ийг зохион байгуулахаар заасан билээ. Энэхүү тушаалыг үндэслэн Эрүүл мэндийн газрын даргын 2012 оны "Журам батлах тухай" 13-р тушаалыг батлагдан гарлаа.

ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖИЙН ХЭЛТЭС

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment