Булган аймгийн Эрүүл мэндийн салбарын дотоодын хяналт шалгалтын журам

Булган аймгийн ЭМГ-ын даргын 2012 оны 02 сарын 20-ны "Дотоодын хяналт шалгалтын журам" батлах тухай тушаалыг байршууллаа.
Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment