Эрүүл мэндийн газрын даргын "Төрийн албаны удирдлага зохион байгуулалтыг сайжруулах тухай" тушаал

Эрүүл мэндийн газрын даргын 2012 оны 01 сарын 25-ны  "Төрийн албаны удирдлага зохион байгуулалтыг сайжруулах тухай" тушаалыг байрлууллаа.ЭДИЙН ЗАСАГ, УДИРДЛАГА МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭЛТЭС

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment