"БИД НЭГ ЗОРИЛГОТОЙ - БИД ХАМТДАА ЧАДНА" болзолт уралдааны удирдамж

ММСС-ийн Эрүүл мэндийн төслийн хүрээнд сумдын эрүүл мэндийн төвүүд, Эрүүл мэндийн байгууллагуудын дунд зарлагдаж буй болзолт уралдааны удирдамжийг байрлууллаа.
Print Friendly and PDF

1 comment: