Олон улсын эмч нарын баярын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай

Олон улсын эмч нарын баярын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай Эрүүл мэндийн газрын даргын 2012 оны 35-р тушаалыг байрлууллаа.

Print Friendly and PDF

3 comments: