Газар хөдлөлтийн үед бэлэн байдлыг шалгах сургалтанд идэвхтэй оролцлоо

Аймгийн засаг даргын 2012 оны 03 сарын 15-ны өдрийн А/99 тоот захирамжийн дагуу Газар хөдлөлтийн үед бэлэн байдлыг шалгах сургалтанд Эрүүл мэндийн газар идэвхтэй оролцлоо.

Газар хөдлөлтийн үед хэрхэн бэлэн байдлыг хангах, болзошгүй аюулаас хэрхэн урьдчилан сэргийлэх талаар сургалтыг Эмнэлгийн тусламжийн хэлтсийн дарга Ө.Энхмаа 03 сарын 21- ны өдөр зохион байгуулж бэлэн байдлын сургалтанд хэрхэн оролцох талаар ажил үүргийн хуваарийг гаргаж ажилласан байна.
    2012 оны 03 сарж газрын 22-ны өдрийн 16.00 цагт дуут дохиог шалгахад байгууллагын албан хаагчид хувийн бэлтгэлээ базааж, өөр өөрийн хуваарьт ажлыг хийж гүйцэтгэн идэвхтэй оролцлоо

БУЛГАН АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment