"Эрүүл хүүхэд" аяныг зохион байгуулах ажлын хэсгийн төлөвлөгөө

"Эрүүл хүүхэд- Монголын ирээдүй" аяныг зохион байгуулах ажлын хэсгийн төлөвлөгөө


ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖИЙН ХЭЛТЭС,
ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН ХЭСЭГ

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment