Аймгийн тусгай зөвшөөрөл олгох комисс хуралдана

Аймгийн Эрүүл мэндийн газрын дэргэдэх эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрөл олгох комисс 2012 оны 04 сарын 27-ны өдөр хуралдах тул доорхи нэр бүхий Эрүүл мэндийн байгууллагууд болон бусад тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дуусч буй байгууллагууд холбогдох журмын дагуу материалаа бүрдүүлэн хурлаар хэлэлцүүлнэ үү. 


  • "Цоожэд" Өрхийн эрүүл мэндийн төв
  • "Эмийн цэцэглэн" Өрхийн эрүүл мэндийн төв
  • Хутаг-Өндөр сум дундын эмнэлэг
  • Бүрэгхангай сумын эрүүл мэндийн төв
  • "Оюухай" үүдэн эмнэлэг
  • Рашаант сумын "Өрнөх мэргэн" хувийн хэвшлийн эмнэлэг
  • Орхон сумын эргэлтийн эмийн сан     
  • Бүрэгхангай сумын эргэлтийн эмийн сан
  • Хялганат тосгоны "Эрдэнэт тун" ХХК
  • "Монос", "Таван од" эм хангамжийн байгууллагууд    
Жич: Эрүүл мэндийн байгууллагуудын дарга, эрхлэгч нар хуралд өөрийн биеэр оролцож, материалаа хэлэлцүүлэхийг мэдэгдье.

ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖИЙН ХЭЛТЭС

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment