Олон улсын эх баригч сувилагчдын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх аяны удирдамж

Олон улсын эх баригч сувилагчдын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх аяны удирдамжийг сайтад байрлууллаа.
 ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖИЙН ХЭЛТЭС

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment