Булган аймгийн "Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанарын жил"-ийн төлөвлөгөө байрлууллаа

Булган аймгийн Засаг даргын 2012 оны А/141 тоот захирамжаар аймгийн "Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанарын жил"-ийн төлөвлөгөө шинээр батлагдан гарлаа.  Төлөвлөгөөг татаж авч танилцан хэрэгжүүлж ажиллана уу


ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖИЙН ХЭЛТЭС

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment