Тархины саатай хүүхдийн гэр бүлд зориулсан сургалт болж байна

Италийн Засгийн газрын бус АЙФО олон улсын байгууллагын шугамаар Булган аймагт Тэгш дүүрэн хөтөлбөр хэрэгждэг билээ. Хөтөлбөрийн хүрээнд энэ 2012 онд аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн сэргээн засах кабинет, Эрүүл мэндийн газарт Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд мэдээлэл олгох төв, Ортопедийн цехийг нээн ажиллуулах юм байна. Хөтөлбөрийн шугамаар 2012 оны 05 сарын 10-20-ны хооронд үргэлжилж буй Тархины саатай хүүхэд, тэдний гэр бүлд зориулсан сургалтын явцаас бэлтгэсэн фото мэдээллийг хүргэж байна.


БУЛГАН АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment