Тогтоол шийдвэрийг эрчимжүүлэх тухай

Тогтоол шийдвэрийг эрчимжүүлж ажиллах тухай ЭМГ-ын даргын 2012 оны 06 сарын 05-ны 65 тоот тушаалыг байрлууллаа.ЭДИЙН ЗАСАГ УДИРДЛАГА, МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭЛТЭС

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment