Албан хэрэг хөтлөлтийн тухай

Эрүүл мэндийн байгууллагын дарга, эрхлэгч нар албан хэрэг хөтлөлтийн стандартыг мөрдөж ажиллах тал дээр анхаарал хандуулж ажиллана ууPrint Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment