Сум дундын эмнэлэг, сумын Эрүүл мэндийн төвийн дарга, эрхлэгч нарын анхааралд!!!

Эрүүл мэндийн газрын 2012 оны "Мэдэгдэл хүргүүлэх тухай" 03/513 албан бичгийг байршууллаа. Албан бичигтэй танилцаж, хэрэгжүүлэх талаар удирдлага зохион байгуулалтын нэгдсэн арга хэмжээ авч ажиллана уу.
ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖИЙН ХЭЛТЭС

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment