Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг, Сум дундын эмнэлэг, сум, өрхийн Эрүүл мэндийн төвийн дарга эрхлэгч нарын анхааралд!!!!


Дараах албан бичгийн дагуу холбогдох материалыг бүрдүүлж 2013 оны 02 дугаар 15-ны өдрийн дотор аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Эдийн засаг удирдлага мэдээллийн хэлтэст ирүүлнэ үү.

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment