0-36 сартай хүүхэдтэй гэр бүлд зориулсан видео хичээл гарлаа

Ядуурлыг бууруулах Японы сангийн хөрөнгөөр Эрүүл мэндийн яам, Азийн хөгжлийн банк хамтран хэрэгжүүлж буй "Бага насны хүүхдийн хоол тэжээлийн архаг дутлыг бууруулах" JFPR9131-MOH төслийн хүрээнд эцэг эх, асран хамгаалагч нарт зориулсан "Бага насны хүүхдийн асаргаа, хоол тэжээл" видео хичээл хос DVD хэлбэрээр гарлаа.
0-36 сартай хүүхэдтэй гэр бүлийн гишүүдэд зориулсан энэхүү хос DVD-ний "Хонгор үрсийн хоол" нэртэй эхний DVD-д баяжуулсан бантан, тэжээллэг зутан, ногооны зутан зэрэг 12 төрлийн нэмэлт хоолны жор, бэлтгэх аргыг харуулна. Харин "Хүүхдээ эрүүл өсгөхөд тань туслая" нэртэй хоёрдугаар DVD-нээс "Эхийн сүүгээр хооллоё", "Агаараар чийрэгжүүлье", "Усанд оруулъя", "Өсөлт хөгжилтийг нь хяная", "Өсөлтийн хоцролтоос сэргийлье", "Нойр чухал" зэрэг цуврал хичээлүүдийг үзэж суралцаарай.

Хичээл 1

Хичээл 2
Хичээл 3

Хичээл 4

Хичээл 5
Хичээл 6

Хичээл 7
>
Хичээл 8
Хичээл 9
Хичээл 10

Хичээл 11 
Хичээл 12
Хичээл 13

Хичээл 14
Хичээл 15

Хичээл 16
Хичээл 17
Хичээл 18
Хичээл 19    
 
           

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment