"Зөв хооллолт - Зохистой хөдөлгөөн" сарын аяны удирдамж

"Зөв хооллолт - Зохистой хөдөлгөөн" сарын аяны удирдамжийг байршууллаа. Удирдамжийн дагуу орон нутгийнхаа онцлогт тохирсон үйл ажиллагааг зохион байгуулж, аяныг идэвхитэй өрнүүлнэ үү


НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХЭЛТЭС

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment