Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг, Сум дундын эмнэлэг, сум, өрхийн Эрүүл мэндийн төвийн дарга эрхлэгч нарын анхааралд!!!!

       ЭМС-ын 2012 оны 11 сарын 26-ны өдрийн "Ажлын бүрэлдэхүүн, ажлын удирдамж батлах тухай" 388 дугаар тушаадыг үндэслэн эрүүл мэндийн ажилтны хариуцлагын даатгалын тухай хууль боловсруулхад нотолгоогоор хангах үнэлгээ хийгдэж байна.

       Үнэлгээнд шаардлагатай мэдээллийн хавсралтын дагуу саналаа 2013 оны 02 дугаар сарын 05-ний дотор цахимаар ирүүлнэ үү.                               ЭДИЙН ЗАСАГ, УДИРДЛАГА МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭЛТЭС

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment