Эрүүл мэндийн байгууллагын дарга эрхлэгч нарт!!!!!

Хариуцлагатай жижүүрийн үүрэг гүйцэтгэж байгаа албан хаагчидтай 70343228 дугаарын утсаар холбогдож өөрийн байгууллагын баярын үеийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний бэлэн байдлын мэдээг тухай бүр өгч ажиллана уу.


Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment