Бүх шатны эрүүл мэндийн байгууллагуудын дарга, эрхлэгч нарын анхааралд!!!

Эрүүл мэндийн сайдын 2012 оны 1А/3634 албан даалгаврыг татаж авах хэлбэрээр дахин байршуулллаа. Сум дундын эмнэлэг, сум, тосгон, өрхийн Эрүүл мэндийн төвийн дарга, эрхлэгч нар дээрхи албан даалгаврын хүрээнд хэрэгжүүлсэн ажлын тайланг сар бүрийн 28-ны дотор Эрүүл мэндийн газрын Эмнэлгийн тусламжийн хэлтэст /naraaahulan@yahoo.com/ хаягаар ирүүлнэ үү.

Албан даалгаврыг ЭНД дарж татаж авна уу.

ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖИЙН ХЭЛТЭС

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment