Сум, өрх, аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн дарга, эрхлэгч нарт

       Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний талаар нэгдсэн лавлагаа гаргаж, иргэдэд нээлттэй, хүртээмжтэй байдлаар хэвлүүлэн хүргэх зорилгоор дараах мэдээллийг яаралтай нэгтгэн гаргах шаардлагатай байна.
Иймд өөрийн эрүүл мэндийн байгууллагын үзүүлж буй тусламж, үйлчилгээний талаарх мэдээллийг хавсралтаар хүргүүлж буй загвараар гарган beke_o@yahoo.com, aagiihsum_n@yahoo.com хаягуудаар 2013 оны 2-р сарын 8-ны дотор ирүүлнэ үү.
Хавсралтад зааснаас гадна байгууллагын өвөрмөц үйлчилгээний талаар иргэдэд нээлттэй хүргүүлэхийг хүссэн мэдээллийг нэмж ирүүлж болно. 
Хавсралтыг энд дарж авна уу.

Энд дарна уу

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment