Сум дундын эмнэлэг, сумын Эрүүл мэндийн төвийн дарга эрхлэгч нарт

Эмнэлгээс шалтгаалсан халдварын идэвхигүй тандалтын мэдээг хүснэгтээр сар бүрийн 03-ны дотор Нийгмийн эрүүл мэндийн хэлтэст ирүүлэхийг мэдэгдэж байна.


 
Хавсралтыг энд дарж татаж авна уу.

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment