Эрүүл мэндийн төвийн дарга эрхлэгч нарын анхааралд /яаралтай/

          Стандарчлал хэмжил зүйн газрын 2013 оны 03 сарын 20-ны өдрийн  05/329 тоот албан бичгийн дагуу эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер, тенхикийн хэсгийн засвар үйлчилгээ, тохируулганд ашиглаж буй хэмжих хэрэгсэл, хэмжих багажны судалгааг хийж байгаа тул хүснэгтийн дагуу мэдээлэлээ гарган 2013 оны 4-р сарын 9-ны 18 цагаас өмнө яаралтай явуулна уу. Хэрэв судалгааг хоцроосон, өгөөгүй тохиолдолд тоног төхөөрөмжийн хангалтыг ХИЙХГҮЙ болохыг АНХААРНА УУ.


Судалгааг IV/09-ны дотор Эдийн засаг удирлага мэдээлэлийн хэлтэст Ambaa_5707@yahoo.com болон Ezumheltes@gmail.com хаягаар ирүүлнэ үү.

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment