Эрүүл мэндийн байгууллагын дарга, эрхлэгч нарын анхааралд!!!!!!

Эрүүл мэндийн байгууллагуудад баярын үеэр ажиллах зөвлөмжийг хүргүүлж байна.


БУЛГАН АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment