Эрүүл мэндийн байгууллагуудын дарга, эрхлэгч нарын анхааралд!!!!

Удирдлага зохион байгуулалтын зарим арга хэмжээний талаарх зөвлөмж хүргүүлж байна. ЭМБ-уудын дарга эрхлэгч нар хэрэгжүүлж ажиллана уу.

БУЛГАН АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment