ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ДАРГА ЭРХЛЭГЧ НАРТ


Монгол улсын “Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай” хуулийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх зорилгоор гарсан Эрүүл мэндийн сайдын 2013 оны  “Журам батлах тухай”  207 дугаар тушаалыг хавсралтаар хүргүүлж байна.
Тушаалыг Энд дарж татаж авна уу.

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment