Зөвлөмжийг хэрэгжүүлэн ажиллана уу

 Менингококкт халдвартын гаралт 2014-2015 онд нэмэгдэх хандлагатай байгаа тул эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд доорхи зөвлөмжийг хүргэж байна.
 1.  Халууралт тууралттай хам шинж /Менингококкт халдвар/-ийн өвчлөлийг үзэж анхны онош тавьсан /сэжиглэсэн/  эмч яаралтай  аймгийн Эрүүл мэндийн газарт мэдээллэх.
 2. Өндөр халуурсан, толгой өвдсөн, биеэр тууралт гарсан, бөөлжсөн хүүхдүүдэд өрх сумдын ЭМТ-д эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг цаг алдалгүй хүргэх
 3. Голомтонд Эрүүл мэндийн сайдын 2008 оны 37 дугаар тушаалыг хэрэгжүүлэн халдвар эсэргүүцэх арга хэмжээг зохион байгуулах, өвчтнийг тусгаарлах
 4. Эмчилгээ эхлэхээс өмнө өвчтнөөс тархи нугасны шингэнцусны сорьц авч хадгалах, лабораторид илгээх
 5. ЭМС-ын 2008 оны 37 дугаар тушаалын дагуу  сорьц авах, хадгалах, тээвэрлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах
 6. Менингококкт халдварын сэжигтэй тохиолдол бүрийн  оношийг лабораториор баталгаажуулах.
 7. Эрсдэл өндөртэй өвчтний ойрын хавьтлуудыг 24 цагийн дотор  ципрофлаксацин, рифамицин эмүүдээр  тусгай схемийн дагуу хими сэргийлэлтэнд хамруулах
 8. Хими сэргийлэлтийг өрх, сумдын эрүүл мэндийн байгууллагын эмч нар биечлэн уулгаж, тэмдэглэл хөтлөх
 9. Менингококкт халдварын голомтонд хими сэргийлэлт хийсэн бүртгэлийг    ЭМС-ын 37 дугаар тушаалын 4-р хавсралтаар батлагдсан маягт -1, хими сэргийлэлтийн мэдээг маягт-2, эмийн  зарцуулалтын тайланг маягт-3-ын дагуу гаргаж сар бүрийн 25-р тасалбар болгон, аймгийн ЭМГ-т ирүүлэх
 10. Хүүхдийн байгууллага, өвчтний гэр бүлийн гишүүдэд хамар залгиурын үзлэг шинжилгээ хийх
 11. Хамар залгиурын үрэвсэлт өвчтэй илэрсэн хүн амыг эмчлэн эрүүлжүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах
 12. Өрөө тасалгаанд  чийгтэй цэвэрлэгээг өдөрт 2-оос доошгүй удаа хийх, 2 цаг тутам агаарыг сэлгэн цэвэршүүлэх
 13. Хамар залгиурын үрэвсэлт өвчнөөс сэргийлэх энгийн арга хэрэглэх талаар заавар зөвлөгөөг эмч, мэргэжилтнүүд иргэдэд өгөх /сармис, нимбэг, давс, царван, фурациллин, тамидинны уусмалаар хоолойгоо 10 хоног зайлах/,
 14. Иргэдэд өвчин илэрэх  шинж тэмдгийн талаар сургалт сурталчилгааг орон нутгийн мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилах ажлыуудыг хэрэгжүүлэн ажиллахыг зөвлөмж байна.
БУЛГАН АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР

Print Friendly and PDF

3 comments: