Сумдын эрүүл мэндийн байгууллагын дарга, эрхлэгч нарын анхааралд!!!!

Сумдын эрүүл мэндийн байгууллагуудын статистикч эмч нар, лаборант, сувилагч нарын сургалт 2014 оны 02-р сарын 20-ноос 23-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдах тул дээрх эмнэлгийн мэргэжилтнүүдээ сургалтанд хамруулна уу

БУЛГАН АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment