Эрүүл мэндийн байгууллагуудын дарга, эрхлэгч нарын анхааралд!!!!

“Стратеги батлах тухай” Эрүүл мэндийн сайдын 386 дугаар тушаал, нэгдүгээр хавсралт “Сумын эрүүл мэндийн төвийн тусламж үйлчилгээний шинэчлэлийн стратеги” (2013-2018), хоёрдугаар хавсралт “Сумын эрүүл мэндийн төвийн тусламж үйлчилгээний шинэчлэлийн стратегийг 2012-2015 онд хэрэгжүүлэх  үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-г татаж авахаар байрлууллаа.

Тушаалын хавсралтын ЭНД дарж татаж авна уу 
БУЛГАН АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment