Хөгжлийн хөтөч-3 аян Бугат суманд зохион байгуулагдаж байна

Эрүүл мэндийн сайн дурын туслагч нарын үйл ажиллагааг идэвхижүүлэх зорилгоор Бугат сумын эрүүл мэндийн төв хөгжлийн хөтөч - 3 аяныг зохион байгуулж байна.  

БУЛГАН АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment