Эрүүл мэндийн байгууллагуудын дарга, эрхлэгч нарын анхааралд!!!!!!

Эрүүл мэндийн сайдын 2013 оны 74-р тушаалаар жил бүрийн 03-р сарын 18-ны өдрийг "Эрчүүдийн эрүүл мэндийг дэмжих өдөр" болгон тэмдэглэж байгаа билээ. Эрүүл мэндийн байгууллагууд дараах ажлуудыг шинэлэг хэлбэрээр зохион байгуулан ажиллахыг зөвлөж байна.

БУЛГАН АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment