Эрүүл мэндийн байгууллагуудын дарга, эрхлэгч, нягтлан бодогч нарын анхааралд

Эрүүл мэндийн сайдын 127 тоот тушаалыг хүргүүлж байна. ЭМБ-ууд Эрүүл мэндийг дэмжих сангийн хөрөнгөөр гүйцэтгэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний төслийг Эрүүл мэндийн салбарын удирдах ажилтаны шуурхай зөвлөгөөнд ирэхдээ авч ирнэ үү.


Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment