Эмнэлгийн гаралтай хог хаягдлыг цуглуулах, зөөвөрлөх, түр хадгалах байрыг шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангалаа

Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн “Эмнэлгийн гаралтай хог хаягдлыг цуглуулах, зөөвөрлөх, түр хадгалах байр”-ыг Эрүүл мэндийн сайдын 2011 оны 179 дүгээр тушаалын дагуу 68,488,000 төгрөгөөр бариж Эмнэлгийн гаралтай хог хаягдлыг цуглуулах, зөөвөрлөх, түр хадгалах байранд 90,480,000 төгрөгний нэн шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангалаа. Энэхүү үйл ажиллагааны хүрээнд эмнэлгийн гаралтай хог хаягдлыг шатааж устгах  аргыг халж,   агаар, хөрс, ус, хүрээлэн байгаа  орчныг бохирдолтоос хамгаалах, дэвшилтэт тоног төхөөрөмжийг орон нутагт хэрэглэх боломжтой боллоо. 

 БНХАУ-д үйлдвэрлэсэн бүрэн автомат автоклов

 ОХУ-д үйлдвэрлэсэн бүрэн автомат Дизкамер

 Хувцас аюулгүй ажиллагааны хувцас хамгаалах хэрэгсэл

 Ангилан ялгах сав

БУЛГАН АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment