Эрүүл мэндийн байгууллагын дарга, эрхлэгч нарын анхааралд !!!!!!

Эрүүл мэндийн сайдын 2014 оны "Хүүхдийн сувиллын үйлчилгээг эрчимжүүлэх тухай” 236 тоот тушаалыг хэрэгжүүлэх талаар удирдлага зохион байгуулалтын нэгдсэн арга хэмжээ авч ажиллана уу.


Тушаалыг ЭНД дарж татаж авна уу.
    


Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment