Эрүүл мэндийн байгууллагын дарга, эрхлэгч нарын анхааралд!!!!

Нэгдсэн эмнэлэг, сум дундын эмнэлэг, сум, тосгоны Эрүүл мэндийн төвүүдийн бүтэц, үйл ажиллагааны MNS5095:2013 стандартуудыг 2014 оны 08 дугаар сарын 01-ны өдрөөс мөрдөж ажиллах тул бэлтгэл ажлыг хангаж ажиллана уу.

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment