Энэ онд магадлан итгэмжлэлд орох эрүүл мэндийн байгууллагуудын анхааралд!!!!!

Магадлан итгэмжлүүлэх үйлчилгээний төлбөр төлөхдөө:
 -   Төлбөрийн баримтанд гүйлгээний утга, байгууллагын нэрийг тодорхой бичих
Жишээ нь: гүйлгээний утга - Магадлан итгэмжлэлийн төлбөр
Төлбөр төлөх дансны дугаар: 900020001 Банк: Төрийн сан 
Байгуулллага: ЭМЯ 
Байгууллагын регистр: 9087443

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР


Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment